Työvoiman liikkuvuus

Muutto työn perässä – uhka vai mahdollisuus?

Toisen on helppo sanoa, että muuta rohkeasti osoitetta. Mutta onko se niin helppoa ja hauskaa? Koko elämän muuttamiseen tarvitaan optimismia ja rohkeutta.

Osaaminen ja työ muuttuvat liikkuviksi. Kaikkea työtä ei voi tehdä etänä eikä kaikki työt ole Etelä-Suomessa, siksi tarvitaan uusia keinoja liikuttaa työvoimaa (myös taajamien ulkopuolelle). Tällöin ei rekrytoida henkilöä vain työhön vaan uuteen elämäntapaan. Jotta työvoima liikkuu, on tärkeä miettiä mitkä tekijät saavat työvoiman tulemaan työn perässä. Vaikuttavimmat tekijät ovat työn mielekkyys, työn vaativuus sekä palkka.

Työvoiman liikkuvuus ja osaavan työvoiman saatavuus ovat tärkeä osa yritysten kasvua ja tulevaisuutta, siksi työvoiman liikkuvuus on tärkeämpää kuin pysyvä muuttaminen paikkakunnalle. Työnantajien olisikin hyvä kehittää tähän erilaisia toimintatapoja tukemaan työvoiman liikkuvuutta. Tällöin heillä olisi kilpailuvaltti osaavan työvoiman saatavuudessa.

Valtion ja kuntien toimesta pitäisi luoda mahdollisuudet työvoiman liikkuvuudelle. Kuntien tulisi kehittää alueiden vetovoimaisuutta. Valtion toimesta on tällä hetkellä olemassa olevia työvoiman liikkumista tukevia toimia:

  • Verohelpotukset: toiseen asuntoon työskentelypaikkakunnalle, tämä koskee kuitenkin vain perheellisiä.
  • Verotukseen voi laittaa matkavähennyksiä kodin ja työpaikan väliltä.

PORE kerää ja tuottaa ideoita työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi. Tavoitteena on tuottaa ehdotuksia ministeriölle tukitoimien kehittämiseen.