Paluumuuttajat

Paluumuuttajat TE-palveluiden asiakkaina – osaaminen näkyväksi työmarkkinoilla

Tänä vuonna tulemme työhallinnossa kohtaamaan yhä useammin paluumuuttajataustaisen työnhakijan. Maailmalla on tällä hetkellä lähes kaksi miljoonaa ulkosuomalaista, joista noin 9000 palasi viime vuoden aikana Suomeen. Samaan aikaan Suomessa kärsitään edelleen työvoimapulasta ja kohtaanto-ongelmasta. Miltä kuulostaa kielitaitoinen, kansainvälinen ja globaalin verkoston omaava suomea tai ruotsia puhuva paluumuuttaja työnhakijana?

Valitettavasti suuri osa viime vuosina Suomeen palanneista eivät ole voineet hyödyntää toisessa maassa hankittua tutkintoaan tai osaamistaan. Osa on jo palannut takaisin lähtömaahansa. Onko Suomella varaa menettää tätä näkymätöntä osaajapotentiaalia, ja samaan aikaan houkutella KV-osaajia rajojemme ulkopuolelta?

Paluumuuttaja palaa usein tiettyyn kaupunkiin tai kuntaan, ei Suomeen. Perhe järjestää samanaikaisesti itselleen asunnon, lapsilleen päivähoito- tai koulupaikat. Ratkaisevinta täällä pysymiseen on kuitenkin työnsaanti. Suuri osa työtä hakevista paluumuuttajista tarvitsee apua osaamisensa tunnistamisessa ja uuden työnantajaverkoston luomisessa. Onneksi me TE-palvelujen asiantuntijat olemme heidän tukenaan!

PORE-hanke koordinoi v. 2021 valtakunnallista paluumuuttajien työllistämispolun rakentamista yhteistyössä mm. Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa. Paluumuuttaja-asiakkaat ovat myös itse mukana kehittämässä heille kuuluvia palveluita mm. osallistumalla keväällä järjestettäviin teematyöpajoihin.

Median kiinnostus paluumuuttajapotentiaalin hyödyntämiseen työmarkkinoillamme on kasvanut merkittävästi paluumuuttajamäärän samaan aikaan kasvaessa.