Yritystoiminnan kehittäminen

ELY-keskus
ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

Finnvera
Finnvera Oyj on Suomen valtion kokonaan omistama erityisrahoitusyhtiö, joka kehittää suomalaisten yritysten kotimaan toimintoja tarjoamalla rahoituspalveluja sekä edistää vientiä ja yritysten kansainvälistymistä.

Finpro
Finpro on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä.

Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien rahoittaja ja aktivoija.

Korkeakoulukumppani
Yrityksen portti turkulaisten korkeakoulujen palveluihin. Välittää tietoa ja luo kumppanuuksia korkeakoulujen asiantuntijoiden ja yrittäjien välille sekä herättää ideoita yritysten kehittämiseen ja uusiin ratkaisuihin.

Korkeakouluosaajat.fi
Korkeakouluosaajat.fi auttaa työnantajaa opiskelijoiden rekrytoimisessa tarjoamalla käytännönläheistä tietoa korkeakoulujen palveluista ja opiskelijoiden osaamisesta.

Palkka.fi
Palkka.fi-palvelu on tarkoitettu pientyönantajille kuten pienyrityksille ja kotitalouksille sekä erilaisille yhdistyksille ja järjestöille. Palvelu soveltuu palkanlaskentaan ja kotitalousvähennyksen hakemiseen. Palvelun käyttö on maksutonta.

Patentti- ja rekisterihallitus
Patentti- ja rekisterihallitus edistää teknistä ja taloudellista kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Potkuri – Turun seudun yrityspalvelupiste
Maksuttomia palveluja sekä aloittavalle yrittäjälle että jo toimivalle yritykselle. Muun muassa henkilökohtainen neuvonta ja konsultointi ja ohjaus TE-toimiston palveluihin.

Suomi.fi – Yritykselle
Julkisten yrityspalveluorganisaatioiden palvelut löytyvät kattavasti tästä. Portaali tarjoaa runsaasti tietoa yritystoiminnan eri tilanteisiin ja se on kanava sähköiseen viranomaisasiointiin.

Turku Business Region
Suomen dynaamisin yritys- ja innovaatiotoimintojen keskittymä ja parhaat palvelut yrittäjille ja yrityksille!

Turun kauppakamari
Kauppakamari on elinkeinoelämän edunvalvoja, kouluttaja ja asiantuntija. Se tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluita sekä kontakteja. Turun kauppakamarin toiminta-alue on Varsinais-Suomi.

VTT
VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita yrityksille ja julkiselle sektorille.

Yrittäjästä työnantajaksi
Kun yksinyrittäjä on palkkaamassa ensimmäistä työntekijää, muuttuu hänen rooli työnantajksi. Edessä monta uutta asiaa. Työministeriön hanke auttaa maksutta pienyrittäjää.

Yrityssalo
Yrityssalo Oy:llä on operatiivinen vastuu Salon seudun elinkeinoelämän kehittämisestä, yritysneuvonnasta sekä yritysten kehittämis- ja kasvupalveluista. Yrityssalo koordinoi seudun yrityselämän yhteismarkkinointia.