Työsuhdetieto

Finlex – Työehtosopimukset
Valtion säädöstietopankista löydät eri alojen työehtosopimukset.

Korkeakouluosaajat.fi
Korkeakouluosaajat.fi auttaa työnantajaa opiskelijoiden rekrytoimisessa tarjoamalla käytännönläheistä tietoa korkeakoulujen palveluista ja opiskelijoiden osaamisesta.

KT Kuntatyönantajat
Kunta-alan palkat, ammatit ja tutkinnot.

Palkkavertailu
Ilmaispalvelu, jonka avulla voit verrata omia palkkatulojasi muiden vastaavaa työtä tekevien palkkatuloihin. Tiedot perustuvat palkkavertailun käyttäjien antamiin tietoihin.

ProCom – Tutkimustoiminta
Viestinnän ammattilaiset -tutkimus kartoittaa viestinnän asiantuntijoiden työnkuvaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö – Työsuojelu
Työsuojelun perustavoite on pitää yllä ja edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja.

TE-palvelut – Työsuhdeasiat
Tietoa työsuhteeseen liittyvistä asioista

Tilastokeskus – Suomi lukuina – Palkat ja työvoimakustannukset
Mm. alakohtaiset palkkatilastot yksityiseltä ja julkiselta sektorilta

Työelämään.fi
STTK:n työelämäpalvelu nuorille ja opiskelijoille. Työnhakuvinkkejä ja työsuhdetietoa.

Työelämän pelisäännöt
SAK:n toteuttama opetuskokonaisuus nuorille henkilöille työelämän käytännöistä ja palkansaajan oikeusturvasta erilaisissa ongelmatilanteissa.

Työsuhteen lomakkeita
Oheisesta linkistä löydät mallin mm. työsopimuksesta ja työtodistuksesta.

Työsuojelu – Lounais-Suomi
Yhteystiedot

Työsuojeluhallinto
Työsuhteeseen, työsuojeluun ym. liittyvää tietoa

Työsuojeluhallinto – Nuori työntekijä
Työsuojeluhallinnon ohjeistus koskien nuorta työntekijää: työsopimus ja ikä, työaika, perehdyttäminen, nuorelle soveltuva työ, vaarallinen työ…

Työsuojelurahasto
Työsuojelurahaston tarkoituksena on rahoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta.

Valtion palkkausjärjestelmät
Valtion palkkausjärjestelmissä (vpj) kuukausipalkkaus määräytyy pääasiassa tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaisesti.

Valtion Säädöstietopankki – FINLEX
Kätevä väylä lakeihin ja asetuksiin.

Vuokratyöopas
Työ- ja elinkeinoministeriön vuokratyöopas on tarkoitettu sekä vuokratyön tekijöille että henkilöstöä vuokraaville yrityksille ja vuokratyötä hankkiville yrityksille. Oppaassa kerrotaan mm. mitä vuokratyö tarkoittaa ja miten se poikkeaa muista.