Työmarkkinajärjestöt

AKAVA
Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö

Elinkeinoelämän keskusliitto – EK
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tavoitteena on luoda suomalaiselle yritys ja elinkeinotoiminnalle entistä parempi ja kilpailukykyisempi toimintaympäristö.

Kirkon työmarkkinalaitos
Evankelis-luterilaisen kirkon työnantajan edunvalvontaa työmarkkina-asioissa hoitava viranomainen

KT Kuntatyönantajat
KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla.

MTK
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. on maataloustuottajain, metsänomistajien ja muiden maaseutuyrittäjien valtakunnallinen talouspoliittinen ammatti- ja etujärjestö.

SAK
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

STTK
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Valtion työmarkkinalaitos
Valtion työmarkkinalaitos (VTML) on valtion työnantaja- ja henkilöstöjohtamisen keskusyksikkö