Julkinen hallinto

Eläketurvakeskus
Eläketurvakeskus (ETK) on työeläketurvan kehittämisen ja toimeenpanon lakisääteinen yhteistyöelin, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja. ETK on myös EU:n tunnustama virallinen tutkimuslaitos.

ELY-keskus
ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

Infotori
Infotorilta saa ohjausta ja neuvontaa usealla kielellä mihin tahansa elämänalueeseen liittyvässä asiassa. Infotori löytyy samasta paikasta kuin Monitorit eli Skanssin kauppakeskuksesta ja Turun keskustan KOP-kolmiosta.

Kela
Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Kuntaliitto
Kuntatiedon keskus internetissä.

Suomi.fi – Tie julkisiin palveluihin
Portaali on yhden luukun asiointipiste julkishallintoon. Suomi.fi:stä löydät yhdestä osoitteesta kuntien ja keskeisten valtionhallinnon organisaatioiden sekä myös monien järjestöjen palveluita kansalaisille!

Turun kaupunki
Palvelut, yhteystiedot, tapahtumat…

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtion yhteystietohakemisto
Valtionhallinnon organisaatioiden ja virkamiesten yhteystietoja

Varsinais-Suomen liitto
Maakunnan aluekehitys, edunvalvonta, maankäytön suunnittelu, EU-asioiden koordinointi. Linkkejä alueen kuntiin ja organisaatioihin.

Verohallinto
Verovirastot vastaavat oman toimialueensa verotuksesta ja verovalvonnasta. Jokaisessa verovirastossa on henkilöasiakkaiden verotuksesta vastaavia verotoimistoja ja yritysasiakkaiden verotuksesta vastaava yritysverotoimisto.