Pätevyystutkinnot ja luvat

Anniskelupassi
Valviran sivuilta löytyy sekä tietoa anniskelupassista että Alkoholiasiat ravintolassa -julkaisu, jonka pohjalta tenttikysymykset laaditaan.

Digitaalinen ajopiirturikortti
Digitaalisen ajopiirturijärjestelmän tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta, varmistaa tasapuoliset kilpailuedellytykset kuljetusyritysten ja -muotojen välillä sekä parantaa kuljettajien työoloja.

Ensiapukurssit
Tietoa esimerkiksi EA1-, EA2- ja EA3-kursseista

Hygieniapassi
Elintarvikkeiden kanssa työskentelevillä on oltava riittävä osaaminen elintarvikehygieniassa.

Ikärajapassi
Päivittäistavarakauppa ry:n koulutus ikärajavalvottavista tuotteista

Kiinteistönvälittäjät ja tavarantarkastajat
Tietoa kiinteistöalan LKV-, LVV- ja AKA-kokeista ja tavarantarkastajan HTT-kokeesta.

Opettajan kelpoisuus
Tietoa ja linkkejä opettajan kelpoisuudesta

Osaan.fi
Tällä työkalulla voit arvioida osaamistasi valitsemassasi ammatillisessa perustutkinnossa, ammattitutkinnossa tai erikoisammattitutkinnossa.

Panostajan pätevyys
Tietoa panostajan pätevyyskirjoista

SPEK – turvallisuuskoulutus
Näiltä sivuilta löytyy tietoa mm. tulityö- ja kattotulityökursseista (tulityökortti), tieturvakoulutuksista (tieturvakortti), sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutuksista sekä matkailualan turvallisuuspassista.

Suomen säännellyt ammatit
Säännellyllä ammatilla tarkoitetaan tehtävää, johon on lainsäädännössä asetettuna kelpoisuusvaatimuksena tietyt vaatimukset.

TIEKEn tietotekniset tutkinnot
TIEKEn sivuilta löydät tietoa tietokoneen @-, A-, ja AB-korteista ja tietotyötutkinnosta sekä korttien suorituspaikat ja materiaalia itsenäiseen opiskeluun.

Tilintarkastusvalvonta
Tietoa tilintarkastuksen HT-tutkinnosta ja KHT- ja JHT-erikoistumistutkinnoista

Turvallisuusalan kortit
Vartijakortti, turvasuojaajakortti ja järjestyksenvalvojakortti

Työturvallisuuskortti
Työturvallisuuden kehittämiseksi teollisuuden yhteisillä työpaikoilla on kehitetty valtakunnallinen menettelytapa, josta käytetään nimeä työturvallisuuskorttikoulutus.

Vaarallisten aineiden kuljetukset: ADR-ajolupa
Vaarallisia aineita yli sallitun vähimmäismäärän kuljettavat tarvitsevat ADR-ajoluvan. ADR-sopimus eli European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road koskee vaarallisten aineiden kansainvälisiä tiekuljetuksia.

Vesityökortti
Vesityökortilla osoitetaan talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen.