Opiskelun rahoitus

Kela
Kelan palvelut opiskelijalle.

Koulutusrahasto – Aikuiskoulutustuki
Koulutusrahaston kautta haettava tukimuoto työ- tai virkasuhteessa olevien aikuisopiskelijoiden ja yrittäjien opiskelujen rahoitukseen. Myös ammattitutkintostipendi. Katso tarkemmin kohdasta Etuudet. Sivuilta löydät myös hakulomakkeet.

Opin Ovi YouTube-kanava
Haastatteluja, puheenvuoroja ja seminaariesityksiä mm. aikuiskoulutuksen rahoitusvaihtoehdoista ja ohjauspalveluista.

Opintopolku – Opintojen rahoitus
Opiskeluun voi saada monenlaista taloudellista tukea. Tukimuotojen lyhyt esittely ja linkit lähteisiin.

TE-palvelut – Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus
Työ- ja elinkeinotoimistot tarjoavat monipuolisesti palveluita, jotka tukevat työllistymistä ja koulutusta ammattiin. Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta.

TE-palvelut – Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu
Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua.