Työ

Aarresaari – Career Services Network of Finnish Universities
Aarresaari offers services for university students, graduates and employers.

Henkilöstö- ja rekrytointipalveluja

InfoFinland – Työ ja yrittäjyys
Tietoa usealla eri kielellä

Maahanmuuttovirasto
Tietoa maahanmuuton periaatteista ja käytännöistä Suomessa

Potkuri – Turun seudun yrityspalvelupiste
Maksuttomia palveluja sekä aloittavalle yrittäjälle että jo toimivalle yritykselle. Muun muassa henkilökohtainen neuvonta ja konsultointi ja ohjaus TE-toimiston palveluihin.

Rekrytointi.com
Työpaikkoja ja tietoa työnhausta Suomessa, myös englanniksi

TE-palvelut – Työhön Suomeen
Tietoa Suomeen töihin tuleville ja jo Suomessa asuville ulkomaalaisille

TE-toimistojen avoimet työpaikat
TE-toimistojen avoimet työpaikat. Suurin työpaikkoja ilmoittava internet-palvelu Suomessa.

Tietoa uudelle maahanmuuttajalle
Tietoa työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) kotoutuja-asiakkaille. Sekä kirjallista että videomateriaalia.

Työnhakuopas maahanmuuttajille
Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projektin tuottama opas.

Työnhaun tehtäväkirja
Materiaalipaketti maahanmuuttajille työnhaun ja työllistymisen tueksi. Maamark -projektin (2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyjen materiaalien koonnos, joten saattaa sisältää osittain vanhentunutta tietoa (esim. CV-nettiohje).

Työsuojeluhallinto
Työsuhteeseen, työsuojeluun ym. liittyvää tietoa