Koulutus

OPH – Oppimateriaalit
Eri ammattialojen verkko-oppimateriaaleja.

OPH- Maahanmuuttotaustaiset oppijat
Tietoa maahanmuuttajien kasvatuksesta, opetuksesta ja koulutuksesta.

Hae työvoimakoulutukseen
Työvoimakoulutus on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Koulutuksen aikana opiskelija voi saada normaalin työttömyysetuutensa ja lisäksi kulukorvausta opiskelupäiviltä.

Hygiene passport
”Those who work in the food industry must have basic knowledge of food hygiene in order to ensure food safety.”

Opintopolku
Lukioihin, ammatillisiin oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haku ja koulutustiedot

Recognition and international comparability of qualifications

Study in Finland
Information about Finnish higher education

Tietoa uudelle maahanmuuttajalle
Tietoa työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) kotoutuja-asiakkaille eri kielillä. Sekä kirjallista että videomateriaalia.

Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu
Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden ulkomainen tutkinto antaa työmarkkinoilla tai jatko-opintoihin Suomessa. Vain korkeakoulututkintoja voidaan tunnustaa. Tunnustaminen koskee vain EU/ETA-alueen ulkopuolel