Mitä POREn toiminta on ja
keitä me olemme?

PORE on TE-toimiston palvelu työvoiman saannin turvaamiseksi. Toiminta alkoi vuonna 2018 Lounais-Suomesta positiivisen rakennemuutoksen tukemiseen ja vuoden 2021 alusta palvelua tuotetaan valtakunnallisesti tukemaan eri alueiden suuria rekrytointeja.

Työnantajat tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Työvoiman liikkuvuuden edistämistä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Työllisyysasteen nostaminen on tärkeä hallituksen tavoite ja siihen tärkeä työkalu on alueellisen ja ammatillisen liikkuvuuden lisääminen sekä työvoiman rekrytointi ulkomailta.

Yritysten tilanteet ja työvoimatarpeet muuttuvat nopeasti, kuten koronaepidemian seurauksena olemme nähneet. On tärkeää ylläpitää kehittämistyötä siitä, miten pystytään ennaltaehkäisemään työvoimapula ja hyödyntämään syntyneitä työvoimareservejä sekä ylläpitämään työvoiman osaamista ja vireyttä. PORE pystyy muuttamaan toimintojaan nopeasti työmarkkinoiden tilanteita vastaaviksi

Suomessa oli tammikuussa 2021 työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan 332 800 työtöntä. Samaan aikaan avoimia työpaikkoja oli 83 600. Tähän kohtaanto-ongelman ratkaisuun PORE etsii keinoja.